EEN CV OF RESUMÉ

Een curriculum vitae gaat (bijna) alleen over je verleden.

Een resumé vertelt over je relevant werk- en studieverleden en heeft een toekomstbeeld.  Het geeft een compleet beeld van jezelf. Werkgevers kunnen in één oogopslag zien wie je bent en wat jij het bedrijf kunt bieden. Een resumé bestaat uit 1 A4. 

Hoe bekijkt een werkgever het resumé?
Bij het bekijken van een resumé is de duur dat een ‘ja’ of’ ‘nee’ wordt gegeven voor
een uitnodiging ongeveer 6 sec.. 80% van de tijd wordt besteed aan het bekijken van:
– naam, adres en eventueel foto

de 2 laatste werkgevers en functies, start- en einddatum
opleiding en jaartal
persoonlijke eigenschappen die betrekking hebben op de functie
– ambitie en doel.

Een resumé bestaat uit:

Verkorte persoonsgegevens
Schrijf alleen datgene wat belangrijk is, zoals:
Naam, adres, geboortedatum, mobielnr., e-mail, LinkedIn.

Foto
Een foto geeft een eerste indruk, zet een foto van goede kwaliteit op je cv waarop je representatief overkomt en in de camera kijkt. Het voordeel is dat cv’s met foto beter worden onthouden. Een nadeel is dat een foto kan afleiden van de inhoud en kan leiden tot vooroordelen.

Persoonsprofiel
Omschrijf jezelf door een kort uniek verhaal te schrijven van ongeveer 5 regels over:
– wie je bent (je 3 unique selling points die aansluiten bij de functie)
– naar welke functie je op zoek bent

– je ambitie en doel
– toekomstvisie.
Lees de vacature goed en stem je persoonsprofiel af op de functie, aan de wens van wat er in de vacature wordt gevraagd.

Werkervaring

Dit is het meest belangrijke onderdeel. Zet je meest recente werkervaring daarom direct onder het persoonsprofiel.  Vermeldt de taken, je verantwoordelijkheden, bevoegdheden en resultaten. Geef aan waarom je bent weggegaan bij je laatste 2 werkgevers. Functies die ver in het verleden liggen benoem hiervan een minimum aan gegevens.

Opleiding en cursus

Maak een opsomming van de werkgerichte belangrijkste opleidingen.
Zet de meest recente opleiding bovenaan. Vermeldt ook je specialisaties.
De cursussen en overige opleidingen die je hebt gevolgd zet je onder een apart kopje.
Heb je een diploma of certificaat behaald zet je dit erbij. Heb je geen diploma behaald,
dan kun je dit beter weglaten.

Computervaardigheden
Omschrijf je kennis van computerprogramma’s eventueel met behaalde diploma’s of certificaten.


Talen
Omschrijf je vaardigheden van de talen in zowel spreken als schrijven.
De standaardterminologie die wordt gebruikt voor taalvaardigheid het volgende:
vloeiend, uitstekend, goed, redelijk, matig.

Overigen
Omschrijf je vrijwilligerswerk. Vraag jezelf af of dit van toegevoegde waarde is
voor de functie waarop je solliciteert.
Vermeldt als je een rijbewijs hebt en dat je in bezit bent van een auto.

Vrijetijdsbesteding
Noem activiteiten die laten zien dat je actief bent. Wees voorzichtig met
het benoemen van sporten die gevaar opleveren of blessure-gevoelig zijn.

Vermeld eventueel referenties
Vraag eerst aan de persoon toestemming alvorens je contactgegevens vermeldt
of  schrijf ‘referenties op aanvraag’.

Wil je een cv of resumé laten checken of op maat laten maken?
Stuur voor een vrijblijvend advies een bericht naar info@sollicitatieshop.nl.