PRO-ACTIEF en RE-ACTIEF

Het woord pro-actief komen we vaak tegen, maar wat betekent dit woord
en wat betekent re-actief?

Pro-actief
⇒ Je focust je op nieuwe kansen.
⇒ Je vizier is gericht op je toekomst.
⇒ Je neemt je eigen verantwoordelijkheid.

⇒ Je zoekt mogelijkheden om te leren.
⇒ Je ziet leermomenten als het niet goed gaat.
⇒ Je gaat netwerken.

Het tegenovergestelde van pro-actief is re-actief

Re-actief
⇒ Je toont defensief gedrag.
⇒ Je bent gericht op het verleden.
⇒ Anderen zijn verantwoordelijk.

⇒ Je focust je op belemmeringen.
⇒ Je pakt geen nieuwe zaken op.
⇒ Je wacht op wat anderen je aanreiken.

De re-actieve werkzoekende steekt zijn energie in klagen en vermijdingsgedrag.
De pro-actieve werkzoekende steekt zijn energie in het bereiken van zijn doelen.