Flexwet

Wie? Sybrand Buma

„Hallo”, zegt Buma tegen Jeanne van Delst, re-integratiecoach. „Leuk om u te zien.”

Van Delst: „Ik wilde weten wat u van de flexwet van Asscher vindt.”

Buma: „Die wet is een grote mislukking. In de praktijk werkt deze aanpak niet.
Vooral jongeren komen nauwelijks nog aan een vaste baan.”