CULTUUR TEST HARRISON

Inleiding kwantitatief onderzoek medewerkers: cultuur

Het kwantitatieve onderzoek is gebaseerd op de zes van elkaar onafhankelijke dimensies van een bedrijfscultuur van Sanders en Neuijen. Het gaat hier om gedragspraktijken die mensen op hun werk waarnemen.

De vragenlijsten zijn analytisch en produceren een objectief meetbaar resultaat. Het ontdoet het begrip ‘cultuur’ van de gebruikelijke vaagheid en wolligheid. Voor de ‘leesbaarheid’ van de resultaten zijn aanvullende kwalitatieve onderzoeken nodig: elke dimensie belicht één aspect van de cultuur, terwijl in de dagelijkse ervaring van de leden van de organisatie alle aspecten samen optreden. Een cultuur vormt een samenhangend geheel.


Cultuurtypering van Harrison & Handy
Volgens Harrison moet de organisatie rekening houden met tegenstrijdige belangen tussen individu en organisatie. Voor het individu gaat het om zaken als bevrediging in het werk, veiligheid, invloed en economische opbrengsten. Voor de organisatie gaat het om overleven in een dynamische omgeving. Vaak zijn er zowel voor de organisatie als voor de individuen verschillende belangen in het geding, die deels strijdig met elkaar kunnen zijn. De oplossingen die organisaties voor dit spanningsveld van strijdige belangen vinden, bepalen hun cultuur. Harrison onderscheidt de machtsgerichte organisatie, de rolgerichte organisatie, de taakgerichte organisatie en de persoonsgerichte organisatie

Bron: organisatiecultuur – Harrison