DE HIËRARCHISCHE ORGANISATIE

Medewerkers die graag in een hiërarchische organisatie werken hebben behoeften aan veel formele afspraken en kaders. Ze willen eindeloos overleggen en zoeken naar een vorm van zelfbevestiging of zekerheid. Bij een platte organisatie zijn de grenzen tussen de verschillende functies minder helder te definiëren. Het gaat om het gemeenschappelijk -binnen de verschillende rollen- werken aan hetzelfde doel. Dat doel moet de klant zijn. Geen wegduikgedrag maar vanuit échte interesse en betrokkenheid het belang van de klant voorop stellen.

De leider van de organisatie moet hierop aanspreekbaar zijn. Hij mag geen uitzondering zijn. Afspraak is afspraak en een ieder is op zijn of haar verantwoordelijkheid aanspreekbaar. Dat is voor hiërarchisch ingestelde leiders een zware opgave. Zij delegeren niet graag, maar schuiven wel vaak de ‘verantwoordelijkheid’ van zich af. “Jij zou dat toch doen?!” In een hiërarchie zijn er formele en begrensde taken, bij een platte organisatie is er veel formeel- en informeel overleg en een gemeenschappelijk takenpakket. Er zijn dus leuke, minder leuke, interessante en minder interessante taken te doen. Bij een hiërarchische organisatie is dit allemaal strak geregeld. Het zal niet vreemd klinken als ik zeg dat de leider dan vaak de leuke en belangrijke dingen naar zich toetrekt. Hij is immers in functie ‘de belangrijkste’.

Bron: http://hansklaasse.nl
Klaasse&Klaasse – Management Consultants, Bedrijfsadviseurs & Mediators.