DE PLATTE ORGANISATIE

Bij een platte organisatie gaat het om eigen verantwoordelijkheid, samen de puzzelstukjes zoeken en zorgen dat er een effectieve samenhang is van de verschillende functies, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden. Een platte organisatie is sterk aangewezen op de individuele bijdrage aan de doelstellingen. Er zijn namelijk geen ‘bazen’ die ‘het’ voor je doen! Ook ontbreekt het een platte organisatie aan ingewikkelde structuren en afgebakende taken. Samen verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de doelstellingen.

Een platte organisatie is niet gefundeerd op een sterke hiërarchie, deze organisatievorm is namelijk niet in staat om échte betrokken en participatie te bewerkstelligen. Bij een hiërarchische organisatie zijn het vooral de randvoorwaarden die bepalend zijn. In een platte organisatie zijn het de werkafspraken en de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers die centraal staan. Overbodige structuren en lage- en hoge managementlagen zijn er niet. Niet iedereen kan dit aan. Het succes en de effectiviteit van een platte organisatie valt en staat dus met communicatie en heldere afspraken. Met mensen die begrijpen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de resultaten van hun werk. Een platte organisatie is geen vrijbrief voor handelen naar eigen goeddunken, maar handelen conform de afspraak. In een platte organisatie ontbreekt het namelijk vaak aan formele structuren of afgebakende taken. Het gaat om commitment en samenwerken. Samen het beste resultaat halen en daar ook gemeenschappelijk verantwoordelijkheid voor dragen. Mensen die met plezier in een platte organisatie willen werken moeten over hun eigen belangen heen kunnen zien. In een platte organisatie is iedereen belangrijk. De jongste medewerker is even noodzakelijk als de leider! Het om het (werk)plezier van het collectief!

Niet iedereen heeft de instelling écht zelfstandig verantwoordelijkheid te (kunnen óf willen) dragen. Heel veel medewerkers schelden wel op hiërarchische ‘toestanden’ maar voelen zich heimelijk lekker veilig achter de rug van ‘de leidinggevende’. Voordat u ‘verplat’ moet u dus eerst maar eens ‘verdiepen’.  Zorg dus voor de juiste structuur, systemen, personele opbouw,  managementstijl, cultuur en strategie. Anders kunt u weleens lelijk plat op uw gezicht gaan!

Bron: http://hansklaasse.nl
Klaasse&Klaasse – Management Consultants, Bedijfsadviseurs & Mediators.