STARR

STARR is een interviewtechniek die tijdens een sollicitatiegesprek wordt gebruikt.
Omdat de werkgever een realistisch beeld van je wil krijgen worden er vragen gesteld over jouw gedrag uit het verleden in een bepaalde situatie. Men krijgt zo een goed beeld of je over de gewenste competentie beschikt en hoe je hiermee in de toekomst omgaat.

STARR staat voor:
Situatie → hoe was je situatie?

Taak → wat was in deze situatie jouw taak?
Actie → welke acties heb je ondernomen?
Resultaat → wat was je behaalde resultaat?
Reflectie → wat geeft dit gedrag aan over jouw ontwikkelpunten?

VOORBEELD met als eigenschap → resultaatgericht

Situatie
Tom werkt als verkoper in een elektronicazaak. De manager stelt hem een doel om de verkoopcijfers van de TV’s met 10% te verhogen. Het bedrijf wil meer winst gaan maken.

Taak
Tom zijn taak is om deze TV’s te verkopen en de omzet te verhogen.

Actie
De actie van Tom is dat hij een reclamecampagne opzet en hij gaat een cursus verkooptechniek volgen om beter te kunnen inspelen op de wensen van de klant.

Resultaat
Het resultaat is dat de verkoopcijfers niet met 10 maar met 15% zijn gestegen.

Reflectie
Door een reclamecampagne op te zetten weet Tom dat je meer klanten naar de zaak trekt en dat 
hierdoor meer TV’s worden verkocht. Door het volgen van de cursus is hij meer
vaardig geworden in het verkopen. Hij is trots met zijn behaalde resultaat.