Transitievergoeding

De transitievergoeding is de ontslagvergoeding waarop u volgens de wet met ingang van
1 juli 2015 recht heeft als u ontslagen wordt na een dienstverband van twee jaar of langer.

Voor meer informatie, klik hier → 

Voor een berekening van de transitievergoeding, klik hier →