VERANDERING VAN BAAN

Wanneer je boventallig wordt bij een bedrijf, verlies je de zekerheid en de focus op je toekomst verandert. Je krijgt minder zelfvertrouwen, je weet nog niet wat de toekomst je gaat brengen. Je ondergaat een veranderingsproces.

Een veranderingsproces onderscheidt zich in 3 fasen, het proces begint met:

Het afscheid nemen van je baan
Er komt een reactie van ontkenning, mijn baan verliezen, dit kan niet.
Je krijgt een reactie van verzet, hoe is dit mogelijk.
Je gaat onderhandelen en een oplossing zoeken.
Je hebt geen uitzicht meer, je gaat je wat afsluiten.
Het accepteren, het is nu eenmaal zo, ik moet mijn baan loslaten.

De overgangsfase
Je zit tussen een grensgebied van twee werelden. Je aanvaardt de verandering, maar je bent nog niet echt in staat om acties te ondernemen die toekomstgericht zijn. In deze periode kunnen er belemmeringen ontstaan, iets wat je tegen houdt om tot actie over te gaan. Klik hier om te lezen hoe je belemmeringen kunt overwinnen.

Het integreren
Je gaat solliciteren, je krijgt reacties en binnen een bepaalde tijd heb je een nieuwe baan. Je hebt nieuwe collega’s en je aandacht is gericht op je nieuwe werkomgeving.

Hoe eerder je de vorige baan kunt loslaten en je eigen verantwoordelijkheid neemt voor
je toekomst, hoe sneller jij je positieve energie kunt richten op een nieuw toekomstbeeld.