WORKSHOP OVERTUIGEND SOLLICITEREN

Afgelopen donderdag 16 maart hebben we wederom een workshop “Overtuigend Solliciteren” georganiseerd waarbij Jeanne van Delst als vanouds de deelnemers heeft geïnspireerd om zichzelf om een overtuigende wijze te presenteren aan mogelijk nieuwe werkgevers. Waarom zouden ze jou eruit pikken? Jeanne gaf de voorbeelden om je te onderscheiden d.m.v een doeltreffend resumé te presenteren. Het blijft toch opmerkelijk dat de belangstelling nog steeds zodanig is dat wij telkenmale het maximum aantal deelnemers kunnen verwelkomen. Inhoudelijk verwijzen wij naar de website van jeanne www.sollicitatieshop.nl 

Jeanne wederom bedankt voor jouw vrijwillige bijdrage, Chapeau!

Op 16 februari heeft Jeanne Van Delst wederom voor een maximum aantal deelnemers een workshop verzorgd. Nadat globaal het traject van het solliciteren door Jeanne werd doorgenomen, werden de deelnemers uitgedaagd om de eigen “Unique Selling Points” te benoemen. Zodoende krijgt men een goed inzicht wat echt belangrijk is bij het benoemen van de persoonlijke eigenschappen van de sollicitant. Daar de belangstelling, misschien moeten we wel zeggen ‘helaas’, nog steeds al onze verwachtingen overstijgt hebben we Jeanne bereid gevonden de komende tijd nog enkele van deze workshops te verzorgen.
Op de site sollicitatieshop van Jeanne kunnen de deelnemers informatie vinden over solliciteren.

De eerste workshop in 2017 werd gegeven door Jeanne van Delst op 12 januari 2017. Wederom was er zoveel belangstelling dat één avond niet voldoende was om alle deelnemers die aandacht te geven welke nodig is om niet alleen een keurig c.v. op te stellen maar ook aan hen de nodige individuele adviezen te verstrekken. Een vervolg werd voor de week erna al in gepland. Het is zinvol van deze activiteit een maandelijks terugkerende bijeenkomst te maken.